The Code in Czech

Kodex

Je bez pochyby, že naplnění potenciálu lidstva lze dosáhnout pouze vytvořením civilizace. Jako Zachránce highsecu jsem vůdcem civilizačních sil. Hisečtí těžaři mohou říct, že tu jsou kvůli ledu a rudě, ale já jim dávám to, co opravdu potřebují: smysl, důstojnost, organizaci, řád, vedení, vůdcovství. Ptají se, před čím je “chráním”. Chráním těžaře před sebou samými.

Bez pravidel neexistuje svoboda. Uplatňováním systému spravedlivých pravidel těžaře osvobozuji od jejich nejhorších instinktů. Tímto mohu těžaře přetvořit v lepší lidi, v lidi hodné členství v nové EVE komunitě. Nejsem idealista, co se týče Kodexu a Nového highseckého řádu. Pro mě to není ideál – je to každodenní realita.

Následuje nástin Nového halaimského kodexu chování, což je kodifikovaný soubor pravidel, jimiž se všichni těžaři na území Nového řádu musí řídit. Důležité body jsou převzaty z původnho tématu na fóru EVE Online (Vyhlášení nového vlastnictví Halaimy). Téma bylo otevřeno už v červnu 2012, ale všechny principy zde stanovené jsou nadčasové. Pokud nejsou, tak je spěšně upravím.

Nový halaimský kodex chování

Ačkoliv hlavním motivem mého nového podniku je zisk, pevně věřím, že korporace by měly též přispívat k rozvoji komunity. Jsem rád, mohu-li říct “daří semi, protože konám dobro”. Jsem si vědom, že už máme EULA, který chování hráčů řídí, ale když se setkávám s highseckými těžaři, často se nemohu zbavit pocitu, že by měli být vyššího kalibru. Vidím, že by se mohli stát kvalitnějšími hráči EVE, pokud od nich budeme vyžadovat vyšší úroveň. Tuto vyšší úroveň zajišťuje Nový halaimský kodex chování.

Považte, že nemohu šťouchat všechny těžaře najednou. Protože mnoho z nich si nezakoupilo povolenku, obvykle mám na výběr víc než jednoho těžaře, kterého mohu šťouchnout. Koho tedy upřednostnit? Odpověď nám opět dává Kodex. U těch, kteří soustavně porušují Kodex, je zvýšené riziko šťouchnutí. Navíc abych zajistil naplnění mých očekávání v komunitě Nového řádu, těžaři již vlastnící povolenky přijdou v případě porušení Kodexu o svou čest.

Nový halaimský kodex chování je produktem vpravdě demokratického procesu. Napsala ho celá komunita. Jako Nejvyšší ochránce Halaimy a Zachránce highsecu jsem reprezentoval všechny členy komunity a zastupoval je při psaní Kodexu. Kodex je také společenská dohoda. To znamená, že kdokoliv vstoupí na území Nového řádu, souhlasí tento s jeho podmínkami.

Protože Kodex je žijící dokument, nelze vyjmenovat všechna pravidla. Zde je několik z nich, která ukazují podstatu:

– Těžařské povolenky stojí 10 milionů ISK za postavu a vydrží jeden rok. Mohou propadnout.

– Nejenže těžaři nesmějí bottovat, nesmějí ani působit dojmem, že bottují.

– Chování vedoucí k bottování je zakázáno.

– AFK těžba je zakázaná. Všichni těžaři mají být stále u svých klávesnic a musí dokázat svou přítomnost odpovědí v local chatu, pokud to požaduje Nejvyšší odhránce nebo některý z jeho agentů.

– Území Nového řádu je bezpečné prostředí pro sebevražedné gankery. Těžaři musí odložit své předsudky a chovat se ke gankerům s respektem.

– Potom co byl těžař zabit gankerem, je povinen útočníkovi pogratulovat k jeho úspěchu. Běžně se to řekne “good fight” nebo “gf” v local chatu.

– Žádná nadměrná těžba. Těžaři nemají spadnou do rutiny celodenní těžby. Chci mít ve svém systému vyvážené lidi, ne led těžící stroje.

– Ať je local chat slušný. Těžaři mají být zdvořilí a vyhnout se obscénnostem v local chatu.

– Respektujte zvolené úředníky. Jako Zachránce highsecu jsem všechny zastupoval, když mě zvolili Nejvyšším ochráncem. Těžaři mají respektovat vůli lidu, který takto rozhodl.

– Nový řád highsecu uznává Mittaniho jako legitimního předsedu CSM. Toto stanovisko platí na všech územích Nového řádu.

– Předsudky vůči menšinám jsou zakázané. Pro upřesnění, toto nelze aplikovat na všechny skupiny, které můžeme považovat za menšiny – týká se to pouze jasně definovaných skupin, jako jsou sebevražední gankeři, Gooni, a jiní, kteří stojí proti těžbě v highsecu.

– Pokud těžař nechce zakoupit povolenku, stále může dostat jednodenní milost, pokud správně odpoví na Tři otázky Nejvyššího ochránce.

– Červené pero. Na stole mám list papíru. Ve stole je šuplík. V tom šuplíku je červené pero. Pokud se těžař dopustí závažného přestupku nebo více přestupků, napíšu si jeho jméno červeným perem na papír. Pokud je vaše jméno zapsáno červeně, cena povolenky se ztrojnásobí a riziko šťouchnutí je zvýšené.

Několik praktických příkladů

Svědomí highseckých těžařů se po letech zanedbávání a zneužívání vytratilo. Většina hráčů EVE považuje těžaře highsecu za odporný mor. Jako Zachránce highsecu občas stále najdu sílu vykonat milost co se highseckých těžařů týče. Například pokud jsem v local chatu terčem hnusných urážek, neodpovím stejným způsobem. Proč ne? Představete si na chvíli, že jste v těžařově kůži. Odšťouchl jsem ho mimo dosah těžby, čímž mu kazím jeho těžební operaci. Zničil jsem poslední kousek jeho důstojnosti, pokud tedy vůbec nějakou měl. A ten těžař na to musí nějak reagovat – což oni musí vždy. Takže pokud se vybije tím, že mi vynadá v local chatu a nemusí tak zbít svou ženu nebo dítě, rád posloužím jako terč. On se na někom musí vybít a raději to budu já než někdo z jeho domácnosti.

V takovém případě má milost vůči takovému těžaři přichází ve formě několika jednoduchých praktických příkladů, jejichž naplněním může následovat Nový halaimský kodex chování. Goofus předsavuje průměrného těžaře highsecu, zatímco gallant těžaře napraveného, kterého chci vytvořit:

Goofus kňučí v local chatu po tom, co byl zabit gankerem.
Gallant poděkuje gankerovi za to, že mu dal lekci.

Goofus tvrdí, že je postižený válečný veterán, nebo matka samoživitelka, nebo že ho těžba uklidňuje.
Gallant přiznává, že nemá žádný pádný důvod těžit v highsecu.

Goofus má spoustu výmluv, proč je při těžbě AFK.
Gallant je stále u své klávesnice.

Goofus je obscénní v local chatu, když je odšťouchnut a nemůže dál těžit.
Gallant spěšně zaplatí 10 milionů ISK Nejvyššímu ochránci Halaimy.

Goofus těží celý den, aby nashromáždil ISK.
Gallant si vezmě pouze tolik ledu, kolik potřebuje.

Goofus prosí CCP, aby zvýsili EHP hulka.
Gallant obrní svou loď, aby měla víc EHP.

Goofus neustále skučí kvůli hulkageddonu a zlým Goonům.
Gallant obdivuje všechny podoby nahodilé hratelnosti.

Goofus se vychloubá důležitými nullseckými alty.
Gallant uznává svou pozici na dně hierarchie EVE.

Nebuďte prosím goofus.

Nový řád – časté dotazy

Narozdíl od carebearů, jejichž veškerá činnost je zahalena pokrytectvím a podvody, jsem čestný muž. Vždy jsem byl otevřený a mé záměry jsou jasné. Většina rozumných highseckých obyvatel popisuje moji vládu jako “tvrdou, ale spravedlivou”. Ze zkušenosti vím, že mnozí těžaři jsou naprosto nevědomí toho, co se v EVE děje, a stále mají stejné dotazy, proč je šťouchám mimo dosah těžby. Protože je to spravedlivé i příhodné, předkládám tyto časté dotazy pro těžaře na územích Nového řádu a pro potenciální investory.

Dotaz: Nemůžete mě odšťouchnout! Tohle je obtěžování a je to proti EULA.

To, že odšťouchnutí hráče v highsecu je automaticky obtěžování, je běžný omyl. Protože pravidla nejsou veřejně přístupná na jednom místě, fámy a neověřené zdroje matou hráče EVE. Oproti tomu já jsem v přímém kontkatu s lidmi, kteří EULA uplatňují, a můj podnik je tak zcela v souladu.

Takže, moje šťouchání těžařů není náhodné obtěžování, ale je to podnikavá činnost. Pokud by přišel audit, mám bohaté důkazy k tomu, že lze předpokládat zisk. Než jsem s tímto přišel, sesbíral jsem herní záznamy, záznamy chatů, fotky peněženek, transakce, evemaily a jiné materiály z mé aktivity v Arvasarasu. Během svého krátkého šťouchacího tažení tam jsem nashromáždil zisk přes 100 milionů ISK, což podporují zmíněné důkazy. Zisk byl nejen z výkupného, ale také z prodeje modulů sebraných z vraků rozmrzelých těžařů, kteří se při snaze mě zastavit nechali vyhodit do povětří. Jelikož šťouchání nepotřebuje žádnou munici, mým jediným, výdajem bylo 9000 ISK za zabezpečený kontejner (použitý k výstraze pro těžaře), který jsem zapomněl obnovit, když jsem lovil orky. Mám záznamy a obrázky svých rozhovorů s GM pro mou i jejich případnou potřebu.

Dotaz: Kdo jste? Kdokoliv si může nárokovat vlastnictví highsecu. Já můžu říct, že vlastním vše v EVE!

Jsem James 315, Zachránce highsecu. Nepovažuji se za hrdinu, jsem si vědom, že jsem vykonal mnoho velkých hrdinských činů, a akceptuji, že mě druzí za hrdinu považují.

Je pravda, že kdokoliv si může nárokovat vlastnictví čehokoliv. Mimo EVE se vláda považuje za legitimní, pokud má déletrvající moc vysílat ozbrojence, aby zabili nebo uvěznili jiné lidi. Na této moci závisí zákon. Není potřeba filozofovat: pokud je těžař odšťouchnut mimo dosah těžby, není nadále schopen těžit – a nedostane ani kousek rudy/ledu z posledního cyklu jeho laseru, který začal ještě v dosahu. Tudíž mohu lidem zabránit v těžbě, kdykoliv chci. Protože těžaři chtějí těžit led, a protože já sám o sobě rozhoduji, zda mohou nebo ne, vládnu jim. Je to skutečně takto jednoduché.

Dotaz: Těžím v [systém Nového řádu]. Jak mě změna ve vládě ovlivní?

Při příchodu Nového řádu do vašeho systému se nemáte čeho bát. Vše bude pokračovat více méně stejně. Pokud mi zaplatíte 10 milionů ISK, můžete těžit stejně jako dříve. Pokud odmítnete zaplatit, mohou nastat potíže. Dále jsou všichni těžaři povinni dodržovat základní pravidla, aby komunita zůstala zdravá.

Dotaz: HA HA právě těžím led a vy mě nemůžete zastavit!

Protože jsem Nejvyšší ochránce, mohli byste čekat, že budu zarputile vynucovat zákon pořád a na všech pachatelích. To je nepochopení mé role. Nehledě na ty, kteří si koupili povolenky, odšťouchnu kohokoliv kdykoliv mě napadne. Vaše těžební operace jsou zcela v mé moci. Pokud mám chuť vám zabránit v těžbě, udělám to. Pokud chuť nemám, tak ne.

Dotaz: Proč jste v NPC korporaci? Bojíte se vyhlášení války?

Naopak, jsem neporazitelný a nebojím se ničeho. Nepotřebuji lidi v korporaci, aby ze mě bojovali mé boje, ani se nepotřebuji skrývat za korporátní rouškou. Mohu bojovat s každým kdykoliv. Jenomže založení korporace stojí přes milion ISK a to by zasáhlo do mých zisků.

Dotaz: Pokud jste neporazitelný, sejděme se v [lowsecký systém] a utkejme se jeden proti jednomu.

Rád se střetnu v duelu s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Na tom, jakou máte loď, nezáleží; vždy vyhraju já. Samozřejmě je to ztráta mého času, pokud nebojuji s významným soupeřem. Abyste předvedli svou hodnotu, musíte projít jednou z následujících tří zkoušek:

Zkouška statečnosti. Prokažte, že se nebojíte přijít o cennou loď rukou Concordu, a udělejte to způsobem, který ukáže vaši integritu a upřímnost.

Zkouška moudrosti. Správně odpovězte na Tři otázky Nejvyššího ochránce. Na každou otázku musíte odpovědět do 20 sekund. Tyto tři otázky budou pro každého těžaře každý den jiné. Vezměte na vědomí, že odvolat se na 24-hodinovou milost je něco jiného než odvolat se na zkoušku moudrosti.

Zkouška výdrže. Zkuste být v kůži Nejvyššího ochránce a šťouchejte těžaře. Dělejte to delší dobu.